travel news

เมืองเก่าเวสาลี

ความเก่าแก่ของเมืองเก่าเวสาลีที่ปรากฏหลักฐานจากการสำรวจของกรมศิลปากรเมื่อปี พ.ศ. 2511 สันนิษฐานว่าเมืองนี้น่าจะสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยทวารวดี โดยมีลักษณะเป็นเมืองสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมมน มีกำแพงดินสองชั้น มีคูเมืองคั่นกลาง ยาวประมาณ 700 เมตร กว้าง 500 […]

health news

ยอมรับเข้าใจ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี

“กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ” เผยผลงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ในชุมชนดีเด่นระดับชาติ ปี 2560 ของ อสม.สิงห์บุรี ลดการตีตราผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ สร้างการยอมรับและการมีส่วนร่วมในชุมชนให้สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เร่งให้ความรู้แก่นักเรียน เยาวชน เรือนจำและสถานพินิจ เน้นหนัก 3 […]

news

เด็กไทยเก่งคว้า8ทองคณิตโลกระดับประถม

ทัพเด็กไทยสุดเจ๋ง คว้า 8 เหรียญทอง คณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ที่ฮ่องกง นางสุจิตรา พัฒนะภูมิ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยว่า ในการแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา […]

travel news

หมู่บ้านทำเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน

หมู่บ้านหนึ่งของตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย หากเอ่ยถึงสินค้า”โอทอป” (OTOP) หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทตุ๊กตาดินเผาหรือเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง ชื่อแน่ว่าต้องมีชื่อของ “เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน” ติดอยู่ในอันดับต้นๆ กับเขาด้วย เหตุเพราะว่าเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนนั้น มีชื่อเสียงมาช้านาน

health news

ประโยชน์ของฟักทอง

ฟักทองช่วยในการมองเห็น ป้องกันเยื่อบุตาแห้ง และกระจกตาเป็นแผล ฟักทอง (Pumpkin) อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่น วิตามินเอ วิตามินบี1 วิตามินบี2 วิตามินบี3 วิตามินบี5 วิตามินบี6 วิตามินซี […]