ไร่องุ่นรัตนธงชัย

อำเภอปักธงชัยเป็นอำเภอที่มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายซึ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้เดินทางมาเยือนเป็นจำนวนมากในแต่ละปี เช่น เขื่อนลำพระเพลิง กู่เกษม เป็นต้น นอกจากนี้น้อยคนนักจะรู้ว่าอำเภอปักธงชัยก็มีไร่องุ่นที่มีความงดงามเป็นอย่างมาก อันได้แก่ ไร่องุ่นรัตนธงชัย ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดู่ อำเภอปักธงชัย บนเนื้อที่กว่า 80 ไร่

องุ่นพันธุ์เยี่ยมจากต่างประเทศที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเติบโตและให้ผลผลิต ได้ในเมืองไทยได้นำมาปลูกไว้ในพื้นที่ปักธงชัยนี้และสามารถติดดอกออกผลที่มี คุณภาพเป็นที่น่าพอใจ มีทั้งองุ่นมีเมล็ดและไม่มีเมล็ดหลายสายพันธุ์ด้วยรสชาติหวานอร่อยของผลสด และผลิตภัณฑ์แปรรูปนานาชนิด ไร่องุ่นรัตนธงชัยเป็นไร่องุ่นแห่งเดียวในอำเภอปักธงชัยซึ่งมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก หากนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสมาแวะชมไร่องุ่นรัตนธงชัย นักท่องเที่ยวจะได้รับความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน ไร่องุ่นรัตนธงชัยเปิดบริการให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand