เขื่อนปากมูล

เขื่อนปากมูล เป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว สร้างกั้นแม่น้ำมูลที่บ้านหัวเห่ว ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี มีความสูง 17 เมตร ยาว 255 เมตร มีความจุของอ่างเก็บน้ำ 225 ล้านลูกบาศก์เมตร ก่อสร้างโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เขื่อนปากมูลอยู่ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 75 กิโลเมตร และห่างจากจุดบรรจบของแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงประมาณ 5.5 กิโลเมตร

เขื่อนปากมูลสามารถอำนวยประโยชน์แก่ประชาชนในด้านต่างๆ เช่น ด้านการชลประทาน สามารถสูบน้ำจากเขื่อนให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเพิ่มผลผลิตได้ถึง 160,000 ไร่ ด้านพลังงานไฟฟ้า เขื่อนปากมูลสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้โดยเฉลี่ยปีละ 280 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งช่วยเสริมกำลังการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้น ด้านการประมง บันไดปลาโจนและศูนย์เพาะพันธุ์ปลาที่สร้างขึ้น ช่วยพัฒนาการประมงในลำน้ำเหนือเขื่อนปากมูล ทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้น ด้านการคมนาคม สันของเขื่อนปากมูลสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดจากอำเภอโขงเจียมไปอำเภอสิรินธรได้โดยไม่ต้องย้อนไปอำเภอพิบูลมังสาหาร ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางขนส่งได้มาก สำหรับในด้านการท่องเที่ยว เขื่อนปากมูลถือเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี เนื่องจากเป็นจุดที่มีทัศนียภาพสวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างครบครัน ทั้งนี้กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การชมทัศนียภาพของแม่น้ำมูล ณ บริเวณสันเขื่อน ซึ่งสามารถมองเห็นทิวทัศน์ด้านหลังเขื่อน เป็นภาพลำน้ำมูลที่เต็มไปด้วยแก่งหินมากมาย ดูสวยงามยิ่งนัก นอกจากนี้บริเวณท้ายเขื่อนยังสามารถล่องเรือชมทิวทัศน์อันงดงามของลำน้ำมูลได้โดยตลอดจนถึงจุดที่บรรจบกับแม่น้ำโขง บริเวณที่เรียกว่า แม่น้ำสองสี. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand