ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ศาลหลักเมืองมหาสารคาม อยู่ติดถนนนครสวรรค์ หน้าโรงเรียนหลักเมือง ตั้งขึ้นครั้งแรกในปีพ.ศ.2408 เมื่อท้าวมหาชัย เจ้าเมืองมหาสารคามคนแรกได้รวบรวมไพล่พลจากจังหวัดร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ ได้สร้างศาลหลักเมืองและอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาประทับ เพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากและ เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดมหาสารคามมาอย่างยาวนาน

จึงอาจกล่าได้ว่าชาวบ้านมหาสารคามให้ความเคารพนับถือศาลหลักเมืองเป็นอย่างมาก โดยศาลหลักเมืองปัจจุบัน สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2455 เดิมเป็นศาลไม้ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2527 มีการบูรณะศาลหลักเมืองอีกครั้งหนึ่ง โดยให้กรมศิลปากรออกแบบให้ถูกต้องตามจารีตประเพณีโบราณ ปัจจุบันนี้มีลักษณะเป็นอาคารจตุรมุข มีทางขึ้นทั้งสี่ทิศ เสาหลักเมืองทำด้วยไม้ชัยพฤกษ์ (ไม้คูนหรือแก่นคูน) แกะสลักลงรักปิดทองอย่างสวยงาม หากนักท่องเที่ยวมีโอกาสผ่านไปมาบริเวณอำเภอเมืองมหาสารคามก็ไม่ควรพลาดที่จะแวะสักการะศาลหลักเมืองมหาสารคามเพื่อความเป็นสิริมงคลและเพื่อให้การเดินทางราบรื่นปลอดภัย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand