ท่อยาวกว่า6พันกิโลทะลุทะลวงใกล้เสร็จ

ท่อระบายน้ำทั่วกรุงยาวกว่า6พันกิโล เตรียมพร้อมรับมือฝนเร่งขุดลอกทะลุทะลวงใกล้เสร็จ รายงานข่าวแจ้งว่าสำนักการระบายน้ำ(สนน.) ได้รายงานการเตรียมความพร้อมเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม  ในช่วงฤดูฝนปี2561ต่อคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร(กทม.)โดยแผนประกอบด้วย ได้แก่  1.ทำความสะอาดท่อระบายน้ำทั้งหมด 6,400กม.ในส่วนของสำนักระบายน้ำ 2,000กม.และสำนักงานเขต4,400กม.

ซึ่งขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จ6,280 กม. 2.ขุดลอกคูคลองทั้งหมด1,682คลอง 3.เก็บผักตบชวาเปิดทางน้ำไหลในคลอง 1,418กิโลเมตร  4.ซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำตามสถานีสูบน้ำและบ่อสูบน้ำ 5.ซ่อมบำรุงเครื่องสูบน้ำแบบเคลื่อนที่ชนิดไฟฟ้าและดีเซล  6.เตรียมพร้อมหน่วยBEST รวม 108 หน่วย เจ้าหน้าที่ 700คน 7.เตรียมอุปกรณ์ฉุกเฉินจัดเตรียมกระสอบทรายรถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า8.ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มในพื้นที่เฝ้าระวังจำนวน 145ลบ.ม./วินาที9.ติดตั้งเรือผลักดันน้ำ  สำหรับแผนเตรียมพร้อมรับน้ำเหนือหลากและน้ำทะเลหนุน ได้แก่ 1.ตรวจสอบความแข็งแรงจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ความยาว 77กิโลเมตรปัจจุบันก่อสร้างแล้ว 76.8กิโลเมตรอยู่ระหว่างดำเนินการ 0.2 กิโลเมตรและจัดเตรียมเรียงกระสอบทราบในบริเวณที่แนวป้องกันน้ำท่วมมีระดับต่ำ 2.ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือและการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานทุกวัน 3.ติดตามสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงและส่งเจ้าหน้าที่ตรวจตราจุดที่คาดว่าจะมีปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าท่วมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง4.ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำให้พร้อมทำงานตลอดเวลา และจัดให้มีศูนย์บูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยมีผู้อำนวยการเขตเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews