ค่าฝุ่นละอองยังน่าห่วง แม่สอดเครื่องบินลงไม่ได้

ค่าฝุ่นละอองภาคเหนือยังน่าห่วงหลายจังหวัด ที่แม่สอด ผลพวงจากการเผาป่าฝั่งเมียนมา ทำเครื่องบินลงสนามบินแม่สอดไม่ได้ ขณะที่ลำปาง ยังมีไฟป่าหลายพื้นที่ ซึ่งเกิดจากฝีมือมนุษย์ จับปรับแล้ว 2 ราย ค่าฝุ่นละอองในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตาก เช้านี้วัดได้ 162 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเบื้องต้น ได้สั่งการสาธารณสุขอำเภอ นำหน้ากากอนามัยแจกประชาชนแล้ว

รวมทั้งได้สั่งการรถบรรทุกน้ำจาก อปท.ทุกแห่ง บูรณาการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อลดปัญหาหมอกควันที่ฟุ้งกระจาย นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เครื่องบินสายการบินนกแอร์ ไม่สามารถลงที่สนามบินแม่สอดได้ ต้องนำเครื่องไปลงที่สนามบินพิษณุโลกแทน ทั้งนี้ หมอกควันที่เกิดขึ้น มีสาเหตุมาจากฝั่งจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมา มีการเผาป่าในหลายพื้นที่ โดยพบจุดความร้อนบนเทือกเขาตะนาวศรี ส่วนสถานการณ์หมอกควันที่ลำปางนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผวจ.ลำปาง เปิดเผยว่า หลายพื้นที่ยังเกิดไฟป่าจากการเผาถางทำไร่ และเกิดจากฝีมือมนุษย์อยู่ เช่น อ.แม่เมาะ, อ.แจ่ห่ม, อ.เมือง, อ.งาว, อ.เมืองปาน และที่มีแนวโน้มรุนแรง มีการจุดไฟเผาป่าจากการแผ้วถางคือ อ.แม่เมาะ และ อ.งาว เพี่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าและการจุดไฟจากฝีมือคน จึงสั่งการให้นายอำเภอทุกอำเภอสั่งการใหักำนันและผู้ใหญ่บัานมีการประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการลงโทษทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด ซึ่งมีการจับปรับเป็นตัวอย่างมาแล้วในท้องที่ อ.แม่ทะ จำนวน 2 ราย เพื่อใหัประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังไฟป่าให้ได้มาก และคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น จะไดัประสานทางป่าไม้เขต และหน่วยเคลื่อนที่เร็วของทหาร มทบ.32 ลำปาง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายจิตอาสา ออกลาดตะเวนในเขตดอยป่าเขาทั้งกลางวันและกลางคืน ส่วนสถานการณ์ล่าสุด ได้รับรายงานจากเทศบาลตำบลท่งผึ้ง อ.แจ้ห่ม ว่า ที่บริเวณแถบป่ากว้างในพื้นที่ ต.แจ้คอน และ ต.ทุ่งผึ้ง นายถวิล กุญชร นายกเทศบาลตำทุงผึ้ง นำเจ้าหน้าที่ อปพร.จิตอาสา ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่า อ.แจ้ห่ม กว่า 50 คน พร้อมอุปกรณ์ดับไฟป่าเข้าทำแนวกันไฟ และเข้าสกัดไฟป่าที่ไหม้ค้างคืนได้สำเร็จ ไม่เกิดไหม้ลามเป็นวงกว้างได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth